Att få hjälp med sina vardagsbehov och kunna forma en tillvaro oavsett handikapp är en av ambitionerna bakom personlig assistans. Sedan insatsen togs med i LSS 1 jan 1994, har åtskilliga assistenter anställts i såväl större företag som kooperativ. Uppgifterna handlar om att ge brukaren en faktisk möjlighet att kunna leva som vem som helst i ett samhälle som ofta har trösklar och utmaningar. Unikt för denna insats är också att det inte finns någon korrelation mellan antalet assistanstimmar och inkomst. För många har denna insats kommit att innebära en betydelsefull förändring i tillvaron. Aktiviteter och fritidsintressen som tidigare varit på idéstadiet, har i och med personlig assistans kunnat förverkligas i vardagen!

Varierande uppgifter

Som personlig assistent har man en nära kontakt med brukaren i ett flertal situationer. Då man fungerar som en ”förlängning av brukaren” kan man inte fastslå några statiska direktiv för vad som skall göras och inte. Allt handlar om att tillgodose de behov brukaren har för att kunna leva sitt liv. För många ingår personlig hygien, matlagning och transport. Andra brukare har en helt annan behovsuppsättning. Någonting man bör vara mycket tydlig med är att det ofta endast handlar om ett fysiskt handikapp. Ett stort antal brukare har inga som helst intellektuella funktionshinder varför det förekommer att man i rollen som personlig assistent kan följa med till universitet och arbetsplats.

Funktionshinder

I syfte att kunna fullgöra sitt uppdrag i rollen som personlig assistent, är det viktigt att grundligt sätta sig in i det funktionshinder brukaren befinner sig i. I vissa fall handlar det om ett flertal funktionsnedsättningar som alla behöver hanteras på olika vis. Även om en hel del av kunskapen går att läsa sig till, är det först i kontakt med brukaren man ges en fullständig bild av vad denne behöver hjälp med i vardagen. Det är inte ovanligt att man under en introduktionstid arbetar tillsammans med en befintlig personlig assistent som kan visa och förklara. Beroende på vad för hjälp som krävs, kan en rad färdigheter och personliga förutsättningar komma att värderas högt. Den som regelbundet behöver hjälp med transport kan behöva en personlig assistent med körkort. Ytterligare någon kan ha glädje av om assistenten har bra fysisk styrka. Har man tankar om att söka sig till uppdrag som personlig assistent får man ofta en noggrann genomgång i förväg. Den som anställer är vanligen brukaren själv varför personlig lämplighet är någonting som kan ha stor inverkan.

Assistansförmedling

Utbudet företag som jobbar inom personlig assistans är stort sett till antalet. Flera verksamheter är mindre bolag med endast en eller några få brukare. Naturligtvis finns också större verksamheter som har otaliga uppdrag. Att hitta rätt personlig assistent är någonting som kan kräva stort engagemang. Ibland träffar man rätt från början, medan man i andra fall behöver testa sig fram innan man hittar det assistansföretag som känns bäst. Vid sidan av dessa företag har ytterligare en ny bransch växt fram. Det handlar om assistansförmedling och om hur man kan få hjälp med att välja företag. Den som är i behov av en personlig assistent kan byta såväl tjänsteföretag som personlig assistent om behov visar sig. Här kan företag inom assistansförmedling bidra med åtskillig erfarenhet och en bred kompetens.

Ytterligare om assistansförmedling finns via denna sida.